Ellis Island

Poetry by | December 28, 2008

Nagpinta ka
sa lupalop ng aking gunita—
ng mga natuklap na kaban at maleta,
ng mga napudpod na sapatos at sandalyas,
ng mga nasugatan na pantalon at bestida.

Tumugtog ka
sa lupalop ng aking gunita—
ng mga hiyaw ng sanggol na gutom,
ng mga lagapak na interogasyon,
ng mga buntong-hininga ng disilusyon.

Continue reading Ellis Island

Ako at ang Syudad

Poetry by | December 7, 2008

Puta ang turing ko sa syudad
sa mga sandaling kinukumutan
ng kulay abo ang kalangitan.

Nagmemeyk-ap ng maputlang ilaw
upang ikubli ang mga bitak at dungis
ng bawat edipisyo, iskinita’t kanto.

Nagsusuot ng mga karatulang
bumabakat sa mga panindang
nangangako ng kaluwalhatian.

Continue reading Ako at ang Syudad