Alang Nimo, Iyang Fuck Buddy

Poetry by | December 9, 2018

Ang pagbati sa inyong mga lawas nga mitrangka sa usa’g-usa — mao ra na tanan ang nahimbaw-an nimo mahitungod niya, samtang kining mga adlaw nagpamaubsanon sa ilang kataposang paghapuhap.

Ikaw ang haruhay uban sa pagpagawas, sa pagkahupay, sa pagkasawo ninyo niining tanan sulod niining amang nga mga edipisyo: sa SoGo Lapasan, GSuites Yacapin, DMorvie Capistrano, sa mga matagarong kuwarto sa imong apartment sa Nazareth, sa usa sa mga kubikol sa banyo sa Gaisano. Ug giunsa, sa mga walay kataposang takna sa pagsubo sa ikadaghang pagkawala, iyang hinanaling romansa moluwas sa imong laylay, sama sa sagad niyang pamalibad.

Walay butang nga nangil-ad sa paghatag — dili iyang pagkabakikaw, ni ang mga label nga imong gidalidali sa pagpugos ngadto niya, ni ang mga maaslom nga mga pagatorangan inyong giandam alang sa pamahaw.

Ug kon mahimo mo lang ang paglikay sa kahinam sa iyang mga hikam, ang hangyo niining gisalohang tinagoang oras, iyang mga mapakugang nga mga pagsulod sa imong pagligo. Imong kahinam mahurot matag kahilom, ang singgit sa mga amang nga letra niining haw-ang.

Apan dira, sa kataposan, ang imong pagtugyang ginahan-ay sama sa nagtental nga foreplay. Arang-arang na ang imong kahibawo. Kon ikaw moistorya mahitungod niining mga butang uban ang pasipala o paghapohap, kini sila motam-ak isip angol sa iyang inosenteng lampingas.

Kon kini mahimong nag-inusarang butang nga imong gikuptan, ang dako kaayong bungbong nga nagbuwag ninyong duha —wala nay pulos ang pagsukol.

Itugot ang tinuod ug ang tabanaw nga mapanas ug masipyat, itugot ang mga tabitabi nga mabahaw sa agit-itong lababo, itugot ang baho sa mga nahaunang umaabang nga mahulma sulod sa gamayng aparador, ang wa nimo ma-seen nga “Hey. Asa ka? Fuck ta, li!” maoy mosumada sa walay ulaw nimong buot ipasabot.

Momata kang gainusara ugma sa kadlawon. Sa makausa pa, mahimong kang bata buot modikit sa mga butang nga dili maimo ug dili mahawiran.

Duol nimo, ang mabudhiong ugong sa aircon, ang nagkakuspaw nga habol. Busa kinahanglang kini motala nimo: tali nimo ug niining lawak gabarog ang iyang pagbiya.

Kalmado, ikaw nabinlan lamang niining kamatuoran:
bawalmafallbawalmafallbawalmafall.


Alton Melvar Dapanas is the associate editor of Mindanao Odysseys: A Collection of Travel Essays, co-editor of Libulan: Binisaya Anthology of Queer Literature, and interim general editor of the Bulawan Literary Journal of Northern Mindanao. He is the author of two book-length collections—The Cartographies of Our Skin: Lyric Essays (2018) and An Archipelago of Napes and Other Prose Poems (2019). Writing, translating, and editing in Binisaya and in English, his poems, nonfiction memoirs, travel writings, and lyric essays have been published in online and print magazines, journals, and anthologies in 8 countries on 3 continents. He spearheads writers collective Nagkahiusang Magsusulat sa Cagayan de Oro and the Libulan Queer Collective, the country’s only LGBTQIA+ writers group. Currently, he is working on a fiction and nonfiction anthology about conflict/postconflict Lumad and Moro areas in Mindanao and his third book, a micro-essay collection about 2011 typhoon Sendong, to be titled The Rain Displaces The River. He is the co-founder of southern Philippines literary journal Payag Habagatan: New Writings from the South.

Kon unsaon paghigugma sa lalaking straight

Poetry by | February 6, 2016

(first published in Bisaya magazine)

Una, huna-hunaa, aunty,
nga usa lamang siya ka maayong higala.
Kon wala siya gatan-aw,
tutoki ang iyang bangas, o manbun ba kaha.
Ingna imong kaugalingon, dzai,
nga ngilngig ug dili gilok
ang bati-on sa mga kamot mo
kon laagon niini ang iyang buhok—
kon asang buhok ikaw nay makatubag.
Kon sa imong kakiat, assumera ka,
ma-imadyin mo na unsa
ka pagka-amahan siya sa damlag,
hinumduma nga wala kay matris.
Kon mangutana na siya
unsa nga tipo sa lalaki imong ma-bet,
girl, ipasagad ang kaluoy sa iyang mata.
Kon ibutyag na sa iyaha
ang imong tinuod nga gibati—
salamat sa barkada mong barkada traydor—
ayaw lang kaluya, bayot.
Wala lang na sa iyaha.

Kon tan-awon mo siya nga gahagok
sa imong sopa pagkabuntag,
ter, andama ang humok mong kaunoran
nga magisi sama sa telang nabitas.

Bes, dili siya imoha.


Alton, from Cagayan de Oro City, writes in English and Visayan. He will soon be anthologized at Sakayang Papel: Anthology of Bisaya Poetry. He has attended writers workshops and is affiliated with literary communities, Nagkahiusang Magsusulat sa Cagayan de Oro (NAGMAC) and Bathalad Mindanao. Currently, he works as a writer/copyreader for urban lifestyle and travel e-zines. He also blogs for a Geneva-based NGO. Online, he teaches intermediate to advanced English to East Asian professionals.

Fragment II 

Poetry by | October 12, 2014

I taste that night in Mis Occ
once more,
bitter rust, lusting,
cigar-encrusted sidewalks,
and sore love
I found our memory in this
downtown road, August rain
up all night, sipping this
beer-soaked corner
gulp by gulp


Alton Melvar Dapanas is an AB English Language and Literature Studies student from Xavier University-Ateneo de Cagayan. He is a fellow at the Iyas National Writers Workshop (St La Salle University, Bacolod) and the Cornelio Faigao Annual Writers Workshop (University of San Carlos, Cebu).

Pauses, Fragments

Poetry by | July 20, 2014

Here is rage,
Unfathomed,
Rushing back,
Like ancient seas,
Lies cocooned,
Sun-lined beach walks,
Leaving waves,
Words, disguised,
foreign, phonemes,
And then,
All at once,
It hits me,
It pauses,
But never ends,


Alton is an AB English Language and Literature Studies student from Xavier University-Ateneo de Cagayan. He is a fellow at the Iyas National Writers Workshop (St La Salle University, Bacolod) and the Cornelio Faigao Annual Writers Workshop (University of San Carlos, Cebu).