Kon unsaon paghigugma sa lalaking straight

Poetry by | February 6, 2016

(first published in Bisaya magazine)

Una, huna-hunaa, aunty,
nga usa lamang siya ka maayong higala.
Kon wala siya gatan-aw,
tutoki ang iyang bangas, o manbun ba kaha.
Ingna imong kaugalingon, dzai,
nga ngilngig ug dili gilok
ang bati-on sa mga kamot mo
kon laagon niini ang iyang buhok—
kon asang buhok ikaw nay makatubag.
Kon sa imong kakiat, assumera ka,
ma-imadyin mo na unsa
ka pagka-amahan siya sa damlag,
hinumduma nga wala kay matris.
Kon mangutana na siya
unsa nga tipo sa lalaki imong ma-bet,
girl, ipasagad ang kaluoy sa iyang mata.
Kon ibutyag na sa iyaha
ang imong tinuod nga gibati—
salamat sa barkada mong barkada traydor—
ayaw lang kaluya, bayot.
Wala lang na sa iyaha.

Kon tan-awon mo siya nga gahagok
sa imong sopa pagkabuntag,
ter, andama ang humok mong kaunoran
nga magisi sama sa telang nabitas.

Bes, dili siya imoha.


Alton, from Cagayan de Oro City, writes in English and Visayan. He will soon be anthologized at Sakayang Papel: Anthology of Bisaya Poetry. He has attended writers workshops and is affiliated with literary communities, Nagkahiusang Magsusulat sa Cagayan de Oro (NAGMAC) and Bathalad Mindanao. Currently, he works as a writer/copyreader for urban lifestyle and travel e-zines. He also blogs for a Geneva-based NGO. Online, he teaches intermediate to advanced English to East Asian professionals.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.