Umuulan, Umaaraw

Poetry by | May 24, 2009

araw
Mananaig ba ang mga balumbon ng ulap
Makikita ko ba ang mga ginintuang hibla
O di kaya ay sadyang uulan at aaraw
Upang makaniig ko ang mga kerubin
Nakangiti kahit gusgusin?

—-
Vangie Algabre teaches Filipino at the High School department of Ateneo de Davao University

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.